Avís legal

En cumpliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general de www.agoracatering.com

Titular

  • AGORA CATERING SL., CIF: B64209299
  • Crta/ de Santa Creu de Calafell 35 baixos (Gavà)
  • Telèfon: 936388703
  • Correu: info@agoracatering.com

L’accés al web, així com la utilització de les funcionalitats i continguts ofertes en aquest, atribueixen a la persona que els realitza la condició d’USUARI.  Al navegar per aquest lloc web l’usuari accepta les presents condicions d’ús i avís legal, comprometent-se al seu compliment. Agora Catering SL. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions, suspensions, cancel·lacions o restriccions que consideri oportunes a la pàgina web, podent canviar el disseny, presentació o configuració del lloc web, així com els continguts i serveis oferts, i el contingut de lavís legal i altres condicions d’ús.

Objecte

Aquest avís legal té per objecte descriure les condicions legals aplicables a l’accés i ús per part de l’Usuari a la informació continguda en el Lloc Web, així com donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Enllaços (links)

Les pàgines del lloc web poden contenir enllaços (links) informatius a altres pàgines mantingudes per tercer. Agora Catering, no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, inclosos els textos, imatges, arxius, sons, fotografies i qualsevol altre material, pertanyen a Agora Càtering o a tercers que han consentit la seva utilització en aquest lloc web. De forma general queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Arxius temporals d’informació

Per al correcte funcionament i visualització del lloc web, l’empresa utilitza arxius temporals d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari. Podeu obtenir més informació a la nostra “Política de Cookies”.

Legislació aplicable

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Si alguna de les clàusules del present avís legal fos declarada nul·la o ineficaç, total o parcialment, no comportarà la invalidesa de la resta, mantenint la seva vigència.

Política de Privacitat

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de la recollida a través de formularis, comentaris a entrades en els nostres blocs o altres dades que voluntàriament ens faciliti per accedir als nostres serveis, seran incorporades a un fitxer degudament inscrit davant l’AGPD, titularitat d’Agora Catering SL. amb CIF B64209299 i domicili a aquests efectes en Crta / de Santa Creu de Calafell 35 baixos (Gavà).

L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades. Al facilitar aquestes dades, vostè declara haver llegit la present Política de Privacitat prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

Finalitats

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals de qualsevol dels formularis del website té les següents finalitats:

  • Contestar la participació de l’usuari en el lloc web
  • Facilitar a l’usuari informació detallada sobre els serveis oferts en el lloc web
  • Contacte amb l’usuari en un moment posterior per oferir col·laboracions i oportunitats professionals, ja sigui mitjançant relació laboral o d’altre tipus

Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació. No obstant l’anterior, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cessió

L’usuari coneix i accepta que les seves dades personals podran ser facilitades a tercers quan sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites, respectant-se en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal així com les polítiques generals de qualitat i privacitat de l’Empresa.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu ordinari dirigit a Agora Catering Crta/ de Santa Creu de Calafell 35 baixos, Gavà
També podrà dirigir.se a través del nostre correu electrònic: info@agoracatering.com

Per exercir els drets de cancel·lació i rectificació, i en compliment de l’article 23 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de l’Empresa mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electrònica en el futur, podrà manifestar tal desig enviant un mail a la següent adreça de correu electrònic: info@agoracatering.com