ACTIVITATS DE TARDOR EN EL MENJADOR ESCOLAR DEL COL·LEGI MONTOLIU

La necessitat d’un projecte de menjador Els nens que es queden en el menjador escolar dediquen un gran espai de temps a l’estona del migdia. Aquest temps es divideix en el moment del dinar i en el temps lúdic, temps que, encara no es cregui ni es pensi es de molta...

LA CLAU DE L’ALIMENTACIÓ EN EL ENVELLIMENT

Recomanacions nutricionals en una edat avançada Entre l’any 2.015 i 2.050, el percentatge dels habitants del planeta més grans de 60 anys quasi duplicarà, passant del 12% al 22%. Son dades exposats per l’ O.M.S. És més, insisteixen que, en l’any 2.020, el número de...

JUGAR A DINAR SA EVITA ADULTS OBESOS EN UN FUTUR

Preocupació per el alt percentatge de nens obesos a Espanya Segons la O.M.S. “La obesitat infantil és un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI”. És una notícia més que alarmant i on hem de actuar amb rapidesa i trepitjar el stop ja. Ja no només és...

FORMACIÓ DE PRIMERS AUXILIS A MONITORES DE AGORA EDUCA

La importància dels primers auxilis en nens i adolescents.   Els primes auxilis salven vides. Son tècniques que qualsevol persona, independentment de la seva edat, treball que desenvolupi o condició física, té la capacitat d’aprendre i posar en pràctica quan es...