Avís legal

En cumpliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general de www.agoracatering.com

Titular

  • AGORA CATERING SL., CIF: B64209299
  • Crta. de Santa Creu de Calafell 35 baixos (Gavà)
  • Telèfon: 936388703
  • Correu: info@agoracatering.es
  • Dades registrals: R.M. de Barcelona. Tom 38602, Foli 213, Full B 328386, Inscripció 1

L’accés al web, així com la utilització de les funcionalitats i continguts ofertes en aquest, atribueixen a la persona que els realitza la condició d’USUARI.  Al navegar per aquest lloc web l’usuari accepta les presents condicions d’ús i avís legal, comprometent-se al seu compliment. Àgora Càtering SL. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions, suspensions, cancel·lacions o restriccions que consideri oportunes a la pàgina web, podent canviar el disseny, presentació o configuració del lloc web, així com els continguts i serveis oferts, i el contingut de lavís legal i altres condicions d’ús.

Objecte

Aquest avís legal té per objecte descriure les condicions legals aplicables a l’accés i ús per part de l’Usuari a la informació continguda en el Lloc Web, així com donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Enllaços (links)

Les pàgines del lloc web poden contenir enllaços (links) informatius a altres pàgines mantingudes per tercer. Àgora Càtering, no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, inclosos els textos, imatges, arxius, sons, fotografies i qualsevol altre material, pertanyen a Àgora Càtering o a tercers que han consentit la seva utilització en aquest lloc web. De forma general queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Arxius temporals d’informació

Per al correcte funcionament i visualització del lloc web, l’empresa utilitza arxius temporals d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari. Podeu obtenir més informació a la nostra “Política de Cookies”.

Legislació aplicable

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Si alguna de les clàusules del present avís legal fos declarada nul·la o ineficaç, total o parcialment, no comportarà la invalidesa de la resta, mantenint la seva vigència.

Política de Privacitat

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de la recollida a través de formularis, comentaris a entrades en els nostres blocs o altres dades que voluntàriament ens faciliti per accedir als nostres serveis, seran incorporades a un fitxer degudament inscrit davant l’AGPD, titularitat d’Àgora Càtering SL. amb CIF B64209299 i domicili a aquests efectes en Crta de Santa Creu de Calafell 35 baixos (Gavà).

L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades. Al facilitar aquestes dades, vostè declara haver llegit la present Política de Privacitat prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

Finalitats

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals de qualsevol dels formularis del website té les següents finalitats:

  • Contestar la participació de l’usuari en el lloc web
  • Facilitar a l’usuari informació detallada sobre els serveis oferts en el lloc web
  • Contacte amb l’usuari en un moment posterior per oferir col·laboracions i oportunitats professionals, ja sigui mitjançant relació laboral o d’altre tipus

Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació. No obstant l’anterior, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cessió

L’usuari coneix i accepta que les seves dades personals podran ser facilitades a tercers quan sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites, respectant-se en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal així com les polítiques generals de qualitat i privacitat de l’Empresa.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu ordinari dirigit a Àgora Càtering Crta de Santa Creu de Calafell 35 baixos, Gavà
També podrà dirigir.se a través del nostre correu electrònic: info@agoracatering.es

Per exercir els drets de cancel·lació i rectificació, i en compliment de l’article 23 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de l’Empresa mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electrònica en el futur, podrà manifestar tal desig enviant un mail a la següent adreça de correu electrònic: info@agoracatering.es

 

Procés de compra

Per realitzar una compra al nostre web és necessari registrar-se durant el procés de compra. La nostra web permet crear un compte de client amb el correu electrònic i una contrasenya, per facilitar l’inici de sessió i les futures compres. Aquestes dades seran tractades i incorporades als nostres fitxers, tal com s’informa en el nostre apartat de protecció de dades de caràcter personal, a l’apartat “política de privacitat”.

Formes de pagament

Oferim l’opció a pagament amb targeta bancària

  • Entrarà a la pàgina web segura de la nostra entitat bancària, on li demanrà el número de la seva targeta i la data de caducitat. Per la seva tranquilitat, se li garanteix una absoluta seguretat, ja que tant les seves dades personals com els de la seva targeta viatgen encriptats, gràcies al servidor segur SSL, proporcionat per aquesta entitat bancària. Les dades de la seva targeta no queden  registrats en cap base de dades, sinó qen ninguna base de datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. En cap moment Àgora Càtering reb les seves dades de la seva targeta, només la confirmació del pagament.