Instruccions pels pagaments

  • Per poder realitzar els pagaments a través de la plataforma és necessari que la persona responsable del menjador li faciliti l’accés a la plataforma del seu centre.
  • Després de realitzar la compra ha de presentar el correu que rebrà com a justificant de compra al coordinador/a del seu centre.